Logo

Sıkça Sorulan Sorular

Gümrük antrepoları, genel veya özel antrepolar olmak üzere ikiye ayrılır. Genel antrepolar, eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen; özel antrepolar ise, yalnız antrepo işleticisine ait eşyanın konulması amacıyla kurulan antrepolardır. Genel antrepoların, A, B ve F tipleri; özel antrepoların ise, C, D ve E tipleri mevcuttur.